Konwencja Miejska SLD w Olsztynie

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej SLD z 10/11/2011 na dzień 21/11/2011 została zwołana Konwencja Miejska SLD – rejestracja uczestników Konwencji odbywa się od godziny 17:30. Rozpoczynamy obrady o godzinie 18:00. Miejsce sala sesyjna Domu Rzemiosł w Olsztynie ul. Prosta.

Materiały do Biuletynu Konwencji należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do godziny 18:00 19/11/2011 /sobota/.

Wszelkie informacje dostępne u przewodniczących kół SLD i członków Zarządu RM SLD w Olsztynie, bądź bezpośrednio +48 516 350 077 Przewodniczący Rady Miejskiej SLD.

Konwencja to święto każdej formacji politycznej. Zapraszam wszystkich delegatów, zgodnie z art. 34 pkt 3 Statutu SLD.

Przewodniczący RM SLD
Krzysztof Kacprzycki