Rada Miejska

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Zarządzie RM SLD [odbył się on wraz z przewodniczącymi kół]  8/12/2010 już jutro 11/01/2011 odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej SLD oto porządek obrad:

  • Zespół sprawozdań i planów finansowych na rok 2011.
  • Podsumowanie kampanii wyborczej 2010.
  • Plany działania na rok 2011.
  • Sprawy bieżące.