LISTY DO ZBIERANIA PODPISÓW JUŻ DOSTĘPNE – POBIERZ

W związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej i utworzeniem Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Napieralskiego zamieszczamy tabelę przeznaczoną do zbierania podpisów obywateli udzielających poparcia naszemu kandydatowi. Komitet wyborczy zwraca się z prośbą o czytelne wskazanie imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania, pełna nazwa miejscowości) oraz numeru ewidencyjnego PESEL obywatela, który udziela poparcia oraz o złożenie na wykazie własnoręcznego podpisu.

TABELA DO ZBIERANIA PODPISÓW DO POBRANIA

W związku z bardzo krótkim okresem czasu jaki przeznaczony jest na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów poparcia pod kandydaturą na prezydenta w wyborach przedterminowych, prosimy o maksymalną mobilizację członków i sympatyków lewicy. To czas, w którym SLD musi pokazać i pokaże swoją rzeczywistą siłę społeczną i polityczną.  Wkrótce zostanie podane dokładne miejsce i godziny, w których można będzie składać listy poparcia.

/-/ Bartłomiej Jasiński
Wiceprzewodniczący RM SLD w Olsztynie